top of page

Veiligheid in de groep

Binnen RTC Rally hanteren wij in het kader van onze eigen veiligheid en die van medeweggebruikers de volgende regels en tekens:

Regels binnen de groep:

 • Geef al de tekens door van voor naar achter of achter naar voor

 • Waarschuw de deelnemer achter je voor onverwachte situaties

 • Houd je aan de verkeersregels

 • Houd rekening met anderen in het verkeer

 • Blijf beleefd tegen andere weggebruikers

 • Er wordt als groep gereden. Samen uit, samen thuis

 • Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie

 • Bij een klim bovenaan wachten tot de laatste boven is
   

Tekens in de groep:

 • Als er gestopt moet worden, geven de voorste rijders een stopteken met de arm recht omhoog en roepen STOP

 • Rechtsaf: voorrijder geeft aan met arm rechts en roept Rechts

 • Linksaf: voorrijder geeft aan met arm naar links en roept Links

 • Rechtdoor: voorrijder roept Rechtdoor

 • Obstakel rechts op de weg of inhalen medeweggebruiker: de voorste rijders roepen duidelijk VOOR

 • Obstakel links van de weg of tegenligger: voorste rijders roepen duidelijk TEGEN

 • Obstakel in of op het wegdek roep dan luid TAK, PAAL, GAT en wijs met de hand het het obstakel aan

 • Ingehaald worden: roep dan luid ACHTER de groep geeft de roep door naar voren

 • Wordt er RITSEN geroepen dan dient men achter elkaar te rijden
   

Tips tijdens fietsen:

 • Houd zoveel mogelijk rechts, inhalen doe je zoveel mogelijk linksom

 • In groepsverband niet met losse handen rijden

 • In groepsverband niet rijdend achterom kijkend een gesprek voeren

 • Bij pech rijdt iedereen naar een veilige plek

 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden

 • Als men in de berm rijdt niet de weg weer oprijden, maar rustig uitrijden in de berm

 • Niet mobiel bellen

 • Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment

 • Gooi afval in een afvalbak

 • Durf te zeggen dat het je te hard gaat, is helemaal niet erg

   

bottom of page