top of page


Een bij de NTFU aangesloten eigentijdse sportieve en actieve toerfietsclub in Sûdwest-Fryslân, met een stoer imago, welke bekend staat als de organisator van de 11-Merenfietstocht.
Een club met een stabiel ledenbestand en een groeiend aantal actieve leden.
We zijn onderling sociaal verbonden en streven naar binding met de regio en andere sportverenigingen.
We leven de gedragsregels (normen en waarden) van de NTFU na.
Meer uitdragen van de 11-Merenfietstocht, als activiteit van RTC Rally, en deze naar een nog hoger plan trekken.

 

Visie RTC Rally

bottom of page