top of page

Wegkapitein

Bij RTC Rally werken wij met wegkapiteins. De wegkapitein zorgt voor de veiligheid van de groep. Dit doet hij of zij aan de hand van afspraken die binnen de vereniging zijn gemaakt. De wegkapitein zorgt dat de gedragsregels van je vereniging worden gevolgd en spreekt leden hierop aan als dit nodig is, en ziet toe op de snelheid van de groep. 

De wegkapitein maakt gebruik van de volgende instructie:

1. BEGIN DE RIT MET EEN OPENINGSPRAATJE

Hou een kort praatje voordat je met de groep op de fietst stapt.  Vertel het doel van de rit en stel elkaar voor als er nieuwe leden zijn. Een goede sfeer in de groep is erg belangrijk, en het is ook een taak van de wegkapitein om hieraan bij te dragen. Wijs de groep ook nog even op de veiligheidsinstructies.

2. ZORG DAT DE SNELHEID EN ROUTE DUIDELIJK IS

Het is belangrijk dat je als wegkapitein een groepsrit goed voorbereidt. Het is handig om vooraf een snelheid te bepalen, die je afstemt op de minst snelle leden van de groep.

3. ZORG DAT IEDEREEN DE TEKENS KENT

Elke groep hanteert tekens om bijvoorbeeld aan te geven dat er een tegenligger komt, er een paaltje op de weg staat, of dat er geremd moet worden. Controleer voor vertrek of iedereen de tekens kent en leg ze zo nodig nog eens uit. Wijs de deelnemers er ook op dat de signalen naar voor of achter doorgegeven dienen te worden.

4. MAAK AFSPRAKEN MET JE GROEP

Om de groepsrit zo veilig mogelijk te maken, is het verstandig om een paar regels op te stellen. Zo een regel kan bijvoorbeeld zijn: “samen uit, samen thuis”. Of “hou rekening met nieuwe deelnemers in de groep”. Het is de taak van de wegkapitein om te zorgen dat de regels worden nageleefd.

Een deugdelijke fiets en het dragen van een helm zijn verplichten, het gebruik van een ligstuur is niet toegestaan.

5. GEEF HET GOEDE VOORBEELD!

Als wegkapitein heb je een voorbeeldfunctie. Zorg dat je je netjes aan de verkeersregels houdt, de gedragscode van de Wieleracademie naleeft, je materiaal op orde is en dat je goede kleding draagt.(Helm).

De gedragscode racefiets van de Wieleracademie:

  • Houd je aan de verkeersregels

  • Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer

  • Gebruik een fietsbel

  • Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen

  • Blijf beleefd tegen andere weggebruikers

  • Rijd altijd op het aangegeven fietspad

  • Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid

  • Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars

  • Gooi afval in een afvalbak

6. WEES ASSERTIEF

Als wegkapitein is het jouw taak dat de groep op een veilige en leuke manier van A naar B komt. Dat betekent dat je de leiding moet durven nemen. Niet dat je meteen een ontzettende haaibaai hoeft te zijn. “Dat kan ook op een leuke manier. Je wilt het gezellig houden”.

Als de rit heel onrustig verloopt, de groep even aan de kant te zetten. “Benoem de onrust gewoon: ‘Ik vind het rommelig, dat zint me niet’. Degenen die zich aangesproken voelen, zullen daar iets mee doen.” Hetzelfde advies geldt als het tempo omlaag moet. “Al rijdend krijgt de één dit wel mee, de ander niet, of er ontstaat discussie: hoezo?… Je kunt de groep beter even stilzetten om dit mee te delen.”

En heel soms – je kon het al lezen – moet je ook streng durven zijn. “Is er een fietser die, ondanks herhaaldelijk terugfluiten, toch steeds te hard blijft rijden? Dan mag je best tegen diegene zeggen dat hij zijn tempo nu aanpast of anders maar lekker alleen gaat fietsen. Dat is misschien niet zo leuk, maar jij moet er als wegkapitein ook nog een beetje lol in hebben.”

7. LAAT DE GROEP ROULEREN TIJDENS HET FIETSEN

Hierbij is het vooral belangrijk dat de wegkapitein let op de zwakste deelnemers. Laat deze niet (teveel) op kop of helemaal achteraan fietsen. Als iemand het tempo niet aankan, kan de wegkapitein deze persoon het beste op de tweede rij laten fietsen.

Daarnaast kun je de groep het beste laten rouleren door middel van draaien (zie de afbeelding hieronder). Dat is een stuk veiliger, want de ‘afzak-kant’ rijdt bovendien aan de binnenkant. Dit ten opzichte van wanneer de twee voorste fietsers van kop af gaan door zich af te laten zakken. Dan ontstaat een situatie waarin vier personen naast elkaar fietsen. Dit is tegen de verkeersregels in (maximaal twee fietsers naast elkaar).

8. RITSEN

Je kent het wel: er komt een auto van achteren en er moet ineens geritst worden, met een chaotische situatie tot gevolg. Dit kun je voorkomen door van tevoren af te spreken hoe er geritst gaat worden.

 

“Laat de linker fietsers met het verkeer meebewegen tijdens het ritsen”.  “Dus komt er een auto van achteren, dan beweegt de linker fietser met de auto mee naar voren en schuift ‘ie in vóór degene die rechts fietst. Bij een tegemoetkomende auto beweeg je als linker fietser mee naar achteren en schuif je achter degene rechts van je. Op die manier heb je in feite wat meer tijd om te ritsen”.

 

Maar voor een nieuwe of onervaren groep is dit nogal ingewikkeld. Je moet als deelnemer dan steeds nadenken over wat je moet doen. Dat duurt vaak te lang. In dat geval is het beter om één heel simpele, heldere afspraak te maken:

Als je links fietst, ga je achter de persoon rijden die rechts naast je fietst. Degene rechts geeft wat ruimte. Als je dit vooraf zo afspreekt, hoeft niemand daarover na te denken op het moment dat er plotseling geritst moet worden. In het ideale geval maken de mensen die vooraan fietsen, tijdens het ritsen wat extra tempo om de groep ruimte te geven, terwijl de achterste fietsers tegelijkertijd het tempo wat verminderen door de druk van hun pedalen te halen.

verder te verbeteren!

 

9. HEB ENIGE KENNIS VAN EHBO

In geval van een ongeluk of valpartij, kan het nodig zijn om EHBO toe te passen (indien mogelijk). Het is dan ook verstandig dat je als wegkapitein in het bezit bent van een MFA of EHBO diploma. Ook is het aan te raden om een EHBO-setje mee te nemen, zoals de rode NTFU wegkapiteinbidon.

 

10.  KIJK VOORUIT & HOUD JE AAN DE REGELS

Blijf altijd alert en kijk vooruit tijdens het fietsen in een groep. Let op verkeersborden, stoplichten en andere weggebruikers. Houd je aan de verkeersregels en volg de aanwijzingen van de wegkapitein of groepsleider op. Respecteer ook de natuur en andere weggebruikers. Door bewust te zijn van je omgeving en je aan de regels te houden, draag je bij aan een veilige en positieve fietservaring voor iedereen .Blijf als groep bij een verkeerslicht, brug of overgang wachten kruip niet tussen auto’s en andere fietser door naar voren.

 

11. EINDIG DE RIT MET EEN KORTE NABESPREKING

Een nabespreking is een fijne manier om een groepsrit af te sluiten en het draagt bij aan de sfeer binnen de groep. Het biedt een mooie gelegenheid om de deelnemers te bedanken voor de gezellige rit en je kan ruimte creëren voor feedback. 

De eerste groep wegkapiteins van RTC Rally die samen met de kapiteins van Cycling Espresso door de NTFU opgeleid zijn.

IMG-20200308-WA0002.jpg
bottom of page