BESTUUR

Voorzitter:

Heero Zwart, e-mail: heerozwart@rtcrally.nl

Secretaris :

Sjouke Aukema, Scholeksterlaan 18, 8601 XW Sneek (06-10 37 90 35)

e-mail: secretaris@rtcrally.nl info@sjouke-aukema.nl

Penningmeester: 

Geert Hoekstra, Fiem 24, 8603 DG Sneek (06 – 12 64 76 05) 

Bankrekeningnummer Rally: NL87 INGB 0004 0892 35 t.n.v. RTC Rally te Sneek

e-mail: penningmeester@rtcrally.nlghoekstra61@gmail.com
 

Algemene bestuursleden:

Theo Mestrini, De Berchein 31,  8702 CX, Bolsward (06 83 20 48 70)

e-mail: mestrini@gmail.com

Mark van der Ham,(06 18 60 62 32)

e-mail: mvanderham@gmail.com

 

 

Ondersteuning:

Het bestuur wordt ondersteund door

Organisatie van de 11 merentocht:

Taak: het organiseren van de elfmerentocht over 25, 50, 100 en 150 km.

e-mail: info@elfmerenfietstocht.nl
website: www.elfmerenfietstocht.nl

Toercommissie:

Taak: de taakomschrijving wordt jaarlijks geregeld tussen de commissie en bestuur en omgekeerd.

Uit de commissie wordt, in overleg met het bestuur, de competitieleider gekozen.
Voorzitter:

Wim Jansen, De Rietgors 2, 8601ZN, Sneek (0515-41 44 89)

e-mail: wi-m.jansen@kpnmail.nl 

Lid:

Yke de Jong, Emmastraat 7, 8601 GK Sneek (0515-41 70 29)

e-mail: tc@rtcrally.nl

Sterritten, toerboekjes:
Jan Kluitenberg, E.A. Borgerstraat 94, 8501 NH Joure (0513-41 52 10) niet na 20.00 uur.
e-mail: kilometerregistratie@rtcrally.nl 

Redactiecommissie:

Taak: het uitgeven en verspreiden van nieuwsbrief De Trochtraper. 

De Trochtraper wordt verzorgd door Jan Plantinga.

e-mail: redactie@rtcrally.nl

BESTUUR RTC RALLY

Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt RTC Rally