BESTUUR

Voorzitter:
Wayne Jansen, Anker 9, 8502AG Joure (06-46 311 558)
email: bestuur@rtcrally.nl  wayne@live.nl

Secretariaat :

Wim Jansen, De Rietgors 2, 8601ZN, Sneek (0515-41 44 89)

Postbus 4043, 8600GA Sneek

e-mail: wi-m.jansen@kpnmail.nl 

 

Penningmeester: 

Geert Hoekstra, Fiem 24, 8603 DG Sneek (06 – 12 64 76 05) 

Bankrekeningnummer Rally: NL87 INGB 0004 0892 35 t.n.v. RTC Rally te Sneek

e-mail: penningmeester@rtcrally.nlghoekstra61@gmail.com
 

Algemene bestuurslid:

Sjouke Aukema, Scholeksterlaan 18, 8601 XW Sneek (06-10 37 90 35)

e-mail: info@sjouke-aukema.nl

Ondersteuning:

Het bestuur wordt ondersteund door

Organisatie van de 11 merentocht:

Taak: het organiseren van de elfmerentocht over 25, 50, 100 en 150 km.

e-mail: info@elfmerenfietstocht.nl
website: www.elfmerenfietstocht.nl

Technische Commissie:

Taak: de taakomschrijving wordt jaarlijks geregeld tussen de commissie en bestuur en omgekeerd.

Uit de commissie wordt, in overleg met het bestuur, de competitieleider gekozen.
Voorzitter: Yke de Jong, Emmastraat 7, 8601 GK Sneek (0515-41 70 29)

e-mail: tc@rtcrally.nl

Competitieleider:
Jan Kluitenberg, E.A. Borgerstraat 94, 8501 NH Joure (0513-41 52 10) niet na 20.00 uur.
e-mail: competitie@rtcrally.nl 

Redactiecommissie:

Taak: het uitgeven en verspreiden van nieuwsbrief De Trochtraper. 

De Trochtraper wordt verzorgd door Jan Plantinga.

e-mail: redactie@rtcrally.nl

BESTUUR RTC RALLY

Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt RTC Rally

Opgericht 23 september 1966. Aangesloten bij de N.T.F.U. KvK 40000118
Opmerkingen? mail naar: webmaster@rtcrally.nl