top of page
wim.jpg
marcel.jpg
Geert.jpg
Theo.jpg
Sjouke.jpg
websiteHenk.jpg
wim.jpg
Jan.jpg

BESTUUR

Voorzitter a.i.:

Wim Jansen, e-mail: wi-m.jansen@kpnmail.nl
(06-15 84 35 07)

Secretaris :

Marcel van der Molen, De Kamp 2, 8604 VC Sneek (06-15625001)

e-mail: secretaris@rtcrally.nl

Penningmeester: 

Geert Hoekstra, Fiem 24, 8603 DG Sneek (06 – 12 64 76 05) 

Bankrekeningnummer Rally: NL87 INGB 0004 0892 35 t.n.v. RTC Rally te Sneek

e-mail: penningmeester@rtcrally.nlghoekstra61@gmail.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene bestuursleden:

Theo Mestrini, De Berchein 31,  8702 CX, Bolsward (06 83 20 48 70)

e-mail: mestrini@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning:

Het bestuur wordt ondersteund door

Organisatie van de 11M tocht:

Taak: het organiseren van de 11M over 50, 100 en 150 km.

e-mail: info@elfmerenfietstocht.nl
website: www.elfmerenfietstocht.nl

Toercommissie:

Taak: de taakomschrijving wordt jaarlijks geregeld tussen de commissie en bestuur en omgekeerd.
Voorzitter:

Wim Jansen,

leden:

Yke de Jong,

Rene Veenman
Inge Jager

Foekje Ankersmit.

Sjouke Aukema

toercommissie@rtcrally.nl

Sterritten, toerboekjes:
Jan Kluitenberg, E.A. Borgerstraat 94, 8501 NH Joure (0513-41 52 10) niet na 20.00 uur.
e-mail: kilometerregistratie@rtcrally.nl 

Redactiecommissie:

Taak: het uitgeven en verspreiden van nieuwsbrief De Trochtraper. 

De Trochtraper wordt verzorgd door Jan Plantinga.

e-mail: redactie@rtcrally.nl

Sjouke Aukema (06 10 37 90 35)
info@sjouke-aukema.nl, webmaster@rtcrally.nl

Henk van Ee (06 42 15 81 82)

henk_van_ee@hotmail.com

BESTUUR RTC RALLY

Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt RTC Rally

bottom of page