top of page


RTC Rally is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vereniging en heeft daar ook zijn statuten gedeponeerd. Naast de statuten hebben we een aantal richtlijnen en reglementen die je hier kunt vinden:

 

 

Notulen ALV 2023.pdf

Jaarverslag 2023.pdf

Concept Huishoudelijk Reglement 2024.pdf


 

Reglementen

bottom of page